Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 09/11/2010

Các mức hỗ trợ:                     1373.00 – 1387.00 – 1398.00

Các mức kháng cự:                1418.00 – 1430.00 – 1443.00

Giá hiện tại:                           1414.08

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1398.00 USD/oz với mục tiêu 1418.00 – 1430.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1398.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1387.00 – 1373.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon