Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 09/10/2012

Các mức hỗ trợ:          1759.00 – 1763.00 – 1766.00                                                   

Các mức kháng cự:     1782.00 – 1788.00 – 1796.00

Giá hiện tại:                            1778.95

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1766.00 USD/oz với mục tiêu 1782.00 – 1788.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1766.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1763.00 - 1759.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon