Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 09/09/2011

Các mức hỗ trợ:                      1800.00 – 1830.00 – 1846.00

Các mức kháng cự:                 1883.00 – 1900.00 – 1920.00

Giá hiện tại:                            1871.28

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1846.00 USD/oz với mục tiêu 1883.00 – 1900.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1846.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1830.00 – 1800.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon