Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 09/07/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1557.00 – 1564.00 – 1572.00                                                     

Các mức kháng cự:     1588.00 – 1598.00 – 1604.00

Giá hiện tại:                            1581.78

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1572.00 USD/oz với mục tiêu 1588.00 – 1598.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1572.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1564.00 & 1557.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon