Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 09/05/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1564.00 – 1573.00 – 1580.00                                                     

Các mức kháng cự:     1609.00 – 1616.00 – 1624.00

Giá hiện tại:                            1592

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1609.00 USD/oz với mục tiêu 1580.00 – 1573.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1609.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1616.00 & 1624.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon