Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 09/04/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

 

Các mức hỗ trợ:          1605.00 – 1612.00 – 1619.00                                                     

Các mức kháng cự:             1639.00 – 1648.00 – 1655.00

Giá hiện tại:                            1629.9

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1619.00 USD/oz với mục tiêu 1639.00 – 1648.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1619.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1612.00 & 1605.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

 

Image
icon
iconicon