Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 09/03/2012

Các mức hỗ trợ:          1663.00 – 1672.00 – 1685.00                                                     

Các mức kháng cự:           1711.00 – 1724.00 – 1741.00

Giá hiện tại:                            1702.00

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1685.00 USD/oz với mục tiêu 1711.00 – 1724.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1685.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1672.00 & 1663.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon