Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 09/03/2011

Các mức hỗ trợ:                     1411.00 – 1417.00 – 1422.00

Các mức kháng cự:                1441.00 – 1445.00 – 1448.50

Giá hiện tại:                           1427.70

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1422.00 USD/oz với mục tiêu 1441.00 – 1445.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1422.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1417.00 – 1411.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon