Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 09/02/2011

Các mức hỗ trợ:                     1337.00 – 1344.00 – 1353.00

Các mức kháng cự:                1370.00 – 1377.00 – 1382.00

Giá hiện tại:                           1363.00

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1353.00 USD/oz với mục tiêu 1370.00 – 1377.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1353.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1344.00 – 1337.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon