Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 08/12/2010

Các mức hỗ trợ:                     1350.00 – 1365.00 – 1380.00

Các mức kháng cự:                1411.00 – 1437.00 – 1450.00

Giá hiện tại:                           1398.03

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1411.00 USD/oz với mục tiêu 1380.00 – 1365.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1411.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1437.00 – 1450.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon