Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 08/11/2012

Các mức hỗ trợ:          1684.00 – 1694.00 – 1702.50                                                     

Các mức kháng cự:     1721.00 – 1732.00 – 1742.00

Giá hiện tại:                            1718.98

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1721.00 USD/oz với mục tiêu 1702.50 – 1694.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1721.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1732.00 - 1742.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon