Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 08/10/2012

Các mức hỗ trợ:          1753.00 – 1759.00 – 1763.00                                                     

Các mức kháng cự:     1782.00 – 1788.00 – 1795.00

Giá hiện tại:                            1771

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1782.00 USD/oz với mục tiêu 1763.00 – 1759.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1782.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1788.00 - 1795.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon