Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 08/09/2011

Các mức hỗ trợ:                      1745.00 – 1775.00 – 1800.00

Các mức kháng cự:                 1865.00 – 1920.00 – 1940.00

Giá hiện tại:                            1833.27

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1865.00 USD/oz với mục tiêu 1800.00 – 1775.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1865.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1920.00 – 1940.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon