Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 08/08/2011

Các mức hỗ trợ:                      1650.00 – 1663.00 – 1681.00

Các mức kháng cự:                 1716.00 – 1746.00 – 1765.00

Giá hiện tại:                            1710.90

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1681.00 USD/oz với mục tiêu 1716.00 – 1746.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1681.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1663.00 – 1650.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon