Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 08/07/2011

Các mức hỗ trợ:                      1510.00 – 1519.00 – 1523.00

Các mức kháng cự:                 1534.00 – 1541.00 – 1548.00

Giá hiện tại:                            1531.61

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1523.00 USD/oz với mục tiêu 1534.00 – 1541.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1523.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1519.00 – 1510.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon