Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 08/03/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                      1657.00 – 1663.00 – 1678.00

Các mức kháng cự:                 1694.00 – 1705.00 – 1724.00

Giá hiện tại:                            1687.70

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1678.00 USD/oz với mục tiêu 1694.00 – 1705.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1678.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1663.00 – 1657.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon