Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 08/03/2011

Các mức hỗ trợ:                     1417.00 – 1422.00 – 1427.50

Các mức kháng cự:                1440.00 – 1448.00 – 1453.50

Giá hiện tại:                           1431.63

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1440.00 USD/oz với mục tiêu 1427.50 – 1422.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1444.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1448.00 – 1453.50 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon