Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 08/02/2012

Các mức hỗ trợ:                      1725.00 – 1730.00 – 1735.00

Các mức kháng cự:                 1755.00 – 1764.00 – 1775.00

Giá hiện tại:                            1751.11

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1735.00 USD/oz với mục tiêu 1755.00 – 1764.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1735.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1730.00 – 1725.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon