Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 08/02/2011

Các mức hỗ trợ:                     1324.00 – 1330.00 – 1340.00

Các mức kháng cự:                1356.00 – 1362.00 – 1370.00

Giá hiện tại:                           1349.95

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1340.00 USD/oz với mục tiêu 1356.00 – 1362.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1340.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1330.00 – 1324.00 USD/oz.

 

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon