Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 08/01/2013

Các mức hỗ trợ:          1625.00 – 1635.00 – 1640.00                                                     

Các mức kháng cự:     1656.00 – 1662.00 – 1668.00

Giá hiện tại:                            1649.4

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1656.00 USD/oz với mục tiêu 1640.00 – 1635.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1656.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1662.00 - 1668.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon