Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 07/12/2010

Các mức hỗ trợ:                     1365.00 – 1380.00 – 1400.00

Các mức kháng cự:                1425.00 – 1437.00 – 1450.00

Giá hiện tại:                           1418.72

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1400.00 USD/oz với mục tiêu 1425.00 – 1437.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1400.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1380.00 – 1365.00 USD/oz.

 

 

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon