Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 07/11/2012

Các mức hỗ trợ:          1672.00 – 1683.00 – 1694.00                                                   

Các mức kháng cự:     1726.00 – 1734.00 – 1742.00

Giá hiện tại:                            1718.98

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1694.00 USD/oz với mục tiêu 1726.00 – 1734.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1694.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1683.00 - 1672.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon