Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 07/11/2011

Các mức hỗ trợ:                      1706.00 – 1721.00 – 1738.00

Các mức kháng cự:                 1792.00 – 1813.00 – 1850.00

Giá hiện tại:                            1757.71

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1738.00 USD/oz với mục tiêu 1792.00 – 1813.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1738.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1721.00 – 1706.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon