Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 07/09/2012

Các mức hỗ trợ:          1676.00 – 1680.00 – 1685.00                                                     

Các mức kháng cự:     1701.00 – 1707.00 – 1715.00

Giá hiện tại:                            1691.59

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1701.00 USD/oz với mục tiêu 1685.00 – 1680.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1701.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1707.00 - 1715.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon