Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 07/03/2012

Các mức hỗ trợ:                      1625.00 – 1640.00 – 1657.00

Các mức kháng cự:                 1684.00 – 1695.00 – 1705.00

Giá hiện tại:                            1674.25

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1684.00 USD/oz với mục tiêu 1657.00 – 1640.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1684.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1695.00 – 1705.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon