Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 07/02/2012

Các mức hỗ trợ:                      1690.00 – 1703.00 – 1713.00

Các mức kháng cự:                 1738.00 – 1752.00 – 1762.00

Giá hiện tại:                            1721.81

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1738.00 USD/oz với mục tiêu 1713.00 – 1703.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1738.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1752.00 – 1762.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon