Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 07/01/2011

Các mức hỗ trợ:                     1350.00 – 1361.25 – 1365.00

Các mức kháng cự:                1385.00 – 1392.00 – 1402.50

Giá hiện tại:                           1371.00

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1385.00 USD/oz với mục tiêu 1365.00 – 1361.25 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1385.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1392.00 – 1402.50 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon