Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 06/11/2012

Các mức hỗ trợ:          1645.00 – 1660.00 – 1668.00                                                   

Các mức kháng cự:     1692.00 – 1698.00 – 1705.00

Giá hiện tại:                            1685.08

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1668.00 USD/oz với mục tiêu 1692.00 – 1698.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1668.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1660.00 - 1645.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon