Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 06/09/2012

Các mức hỗ trợ:          1670.00 – 1676.00 – 1685.00                                                     

Các mức kháng cự:     1699.00 - 1707.00 – 1715.00

Giá hiện tại:                            1696.34

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1685.00 USD/oz với mục tiêu 1699.00 – 1707.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1685.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1676.00 - 1670.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon