Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 06/09/2011

Các mức hỗ trợ:                      1855.00 – 1870.00 – 1890.00

Các mức kháng cự:                 1925.00 – 1940.00 – 1965.00

Giá hiện tại:                            1896.29

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1890.00 USD/oz với mục tiêu 1925.00 – 1940.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1890.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1870.00 – 1855.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon