Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 06/08/2012

Các mức hỗ trợ:          1584.00 – 1590.00 – 1600.00                                                     

Các mức kháng cự:     1611.00 – 1618.00 – 1630.00

Giá hiện tại:                            1607.90

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1600.00 USD/oz với mục tiêu 1611.00 – 1618.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1600.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1590.00 - 1584.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon