Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 06/07/2011

Các mức hỗ trợ:                      1488.00 – 1496.00 – 1503.00

Các mức kháng cự:                 1518.00 – 1527.00 – 1541.00

Giá hiện tại:                            1514.55

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1503.00 USD/oz với mục tiêu 1518.00 – 1527.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1503.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1496.00 – 1488.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon