Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 06/05/2011

Các mức hỗ trợ:                     1448.00 – 1463.00 – 1476.00

Các mức kháng cự:                1502.00 – 1515.00 – 1530.00

Giá hiện tại:                           1485.72

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1502.00 USD/oz với mục tiêu 1476.00 – 1463.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1502.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1515.00 – 1530.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon