Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 06/03/2012

Các mức hỗ trợ:                      1657.00 – 1682.00 – 1693.00

Các mức kháng cự:                 1710.00 – 1725.00 – 1738.00

Giá hiện tại:                            1700.60

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1710.00 USD/oz với mục tiêu 1693.00 – 1682.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1710.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1725.00 – 1738.00 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon