Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 06/02/2012

Các mức hỗ trợ:                      1703.00 – 1713.00 – 1723.00

Các mức kháng cự:                 1748.00 – 1762.00 – 1768.00

Giá hiện tại:                            1732.14

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1748.00 USD/oz với mục tiêu 1723.00 – 1713.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1748.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1762.00 – 1768.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon