Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 06/01/2012

Các mức hỗ trợ:                      1580.00 – 1594.00 – 1607.00

Các mức kháng cự:                 1634.00 – 1640.00 – 1660.00

Giá hiện tại:                            1627.00

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1607.00 USD/oz với mục tiêu 1634.00 – 1640.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1607.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1594.00 – 1580.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon