Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 05/12/2012

Các mức hỗ trợ:          1672.00 – 1684.00 – 1689.00                                                   

Các mức kháng cự:     1708.00 – 1722.00 – 1731.00

Giá hiện tại:                            1701.86

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1689.00 USD/oz với mục tiêu 1708.00 – 1722.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1689.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1684.00 - 1672.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon