Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 05/12/2011

Các mức hỗ trợ:                      1711.00 – 1725.00 – 1740.00

Các mức kháng cự:                 1770.00 – 1778.00 – 1795.00

Giá hiện tại:                            1747.07

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1740.00 USD/oz với mục tiêu 1770.00 – 1778.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1740.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1725.00 – 1711.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon