Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 05/10/2012

Các mức hỗ trợ:          1770.00 – 1782.00 – 1788.00                                                     

Các mức kháng cự:     1800.00 - 1810.00 – 1823.00

Giá hiện tại:                            1793.50

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1788.00 USD/oz với mục tiêu 1800.00 – 1810.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1788.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1782.00 - 1770.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon