Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 05/09/2011

Các mức hỗ trợ:                      1770.00 – 1800.00 – 1852.00

Các mức kháng cự:                 1890.00 – 1910.00 – 1965.00

Giá hiện tại:                            1880.00

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1852.00 USD/oz với mục tiêu 1890.00 – 1910.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1852.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1800.00 – 1770.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon