Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 05/08/2011

Các mức hỗ trợ:                      1616.00 – 1630.00 – 1641.00

Các mức kháng cự:                 1666.00 – 1672.00 – 1682.00

Giá hiện tại:                            1657.80

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1666.00 USD/oz với mục tiêu 1641.00 – 1630.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1666.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1672.00 – 1682.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon