Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 05/06/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1572.00 – 1583.00 – 1598.00                                                     

Các mức kháng cự:     1643.00 – 1670.00 – 1680.00

Giá hiện tại:                            1618

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1598.00 USD/oz với mục tiêu 1643.00 – 1670.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1598.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1583.00 & 1572.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon