Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 05/03/2012

Các mức hỗ trợ:                      1657.00 – 1682.00 – 1701.50

Các mức kháng cự:                 1725.00 – 1738.00 – 1762.00

Giá hiện tại:                            1710.25

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1725.00 USD/oz với mục tiêu 1701.50 – 1682.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1725.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1738.00 – 1762.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon