Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 05/01/2011

Các mức hỗ trợ:                     1361.25 – 1365.00 – 1372.50

Các mức kháng cự:                1392.00 – 1402.50 – 1409.00

Giá hiện tại:                           1414.95

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1392.00 USD/oz với mục tiêu 1372.50 – 1365.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1392.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1402.50 – 1409.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon