Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 04/10/2012

Các mức hỗ trợ:          1759.00 – 1763.00 – 1770.00                                                     

Các mức kháng cự:     1783.00 - 1791.00 – 1800.00

Giá hiện tại:                            1781.36

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1770.00 USD/oz với mục tiêu 1783.00 – 1791.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1770.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1763.00 - 1759.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon