Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 04/10/2011

Các mức hỗ trợ:                      1555.00 – 1590.00 – 1635.00

Các mức kháng cự:                 1690.00 – 1720.00 – 1750.00

Giá hiện tại:                            1666.90

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1635.00 USD/oz với mục tiêu 1690.00 – 1720.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1635.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1590.00 – 1555.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon