Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 04/08/2011

Các mức hỗ trợ:                      1637.80 – 1644.50 – 1651.00

Các mức kháng cự:                 1673.00 – 1687.00 – 1696.00

Giá hiện tại:                            1664.35

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1673.00 USD/oz với mục tiêu 1651.00 – 1644.50 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1673.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1687.00 – 1696.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon