Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 04/05/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1620.00 – 1623.00 – 1630.00                                                     

Các mức kháng cự:     1643.00 – 1651.00 – 1655.00

Giá hiện tại:                            1634.25

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1643.00 USD/oz với mục tiêu 1630.00 – 1623.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1643.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1651.00 & 1655.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon