Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 04/05/2011

Các mức hỗ trợ:                     1505.00 – 1518.00 – 1525.00

 

Các mức kháng cự:                1552.00 – 1558.00 – 1567.00

Giá hiện tại:                           1533.90

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1552.00 USD/oz với mục tiêu 1525.00 – 1518.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1552.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1558.00 – 1567.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon