Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 04/04/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1605.00 – 1616.00 – 1628.00                                                     

Các mức kháng cự:             1663.00 – 1670.00 – 1683.00

Giá hiện tại:                            1678.2

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1663.00 USD/oz với mục tiêu 1628.00 – 1616.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1663.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1670.00 & 1683.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon